Wdrożenie działań projakościowych w podstawowej opiece zdrowotnej"

„Wdrożenie działań projakościowych w podstawowej opiece zdrowotnej" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2.Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr POWR.05.02.00-00-0009/17

Realizatorzy projektu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus" Gostynin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie z firmą doradczo-szkoleniową Malinowski & Partners Bogdan Malinowski (właścicielem marki P&M GROUP).


Budżet projektu:

Całkowity budżet projektu: 535 862,50 PLN

Kwota dofinansowania: 509 069,37 PLN